Login

Contact Us

  • Hotline:(028) 730 730 88
  • Sales Email:sales@hoatoc.co
  • Support Email:support@hoatoc.co

Thanh Toán Trực Tuyến

Các phương thức thanh toán trực tuyến
Chúng tôi chấp nhận thanh toán qua thẻ ghi nợ nội địa (ATM) các ngân hàng trong nước sau:

ISSUERBANK-T52014-b

thông qua hệ thống của HTNET tại http://manage.hoatoc.vn. Đây là hình thức thanh toán trực tuyến được HTNET khuyến cáo sử dụng, tất cả sản phẩm/dịch vụ được kích hoạt ngay khi bạn thực hiện thanh toán thành công.

Đây là hình thức thanh toán trực tuyến được HTNET khuyến cáo sử dụng, tất cả sản phẩm/dịch vụ được kích hoạt ngay khi bạn thực hiện thanh toán thành công. Quý khách có thể thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế (visa, master card) bằng cách đăng nhập vào hệ thống của HTNET tại http://manage.hoatoc.vn, chọn hóa đơn cần thanh toán. Sau đó thực hiện các bước thanh toán ghi trên hóa đơn và chọn thanh toán là Thanh toán trực tuyến, sau đó nhấn vào nút thanh toán trên hóa đơn và hệ thống sẽ chuyển sang trang thanh toán. Bạn cần nhập các thông tin: họ tên, số thẻ, ngày cấp, … để hoàn tất bước thanh toán. Ngoài ra, quý khách cũng có thể chọn ngay hình thức Thanh toán trực tuyến tại bước thanh toán của quá trình đặt mua sản phẩm/dịch vụ.

gcheckout-visamaster

Chúng tôi chấp nhận thanh toán qua các cổng thanh toán Bảo Kim, Ngân Lượng. Đây cũng là hình thức thanh toán trực tuyến, tất cả sản phẩm/dịch vụ được kích hoạt ngay khi bạn thực hiện thanh toán thành công.
logo-baokim1 logo-nganluong1
Chúng tôi chấp nhận thanh toán qua các cổng thanh toán Paypal, Skrill, WebMoney. Đây cũng là hình thức thanh toán trực tuyến, tất cả sản phẩm/dịch vụ được kích hoạt ngay khi bạn thực hiện thanh toán thành công.
ppcom skrill logo-wm