Login

Contact Us

  • Hotline:(028) 730 730 88
  • Sales Email:sales@hoatoc.co
  • Support Email:support@hoatoc.co

Tài Khoản Thanh Toán

Thông tin thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
Để đảm bảo quyền lợi khách hàng, khách hàng cần lưu ý:

  • Quý khách chuyển khoản qua ngân hàng thì trong phần “Nội dung thanh toán”, Quý khách vui lòng ghi rõ mã đơn hàng cần thanh toán và số điện thoại đã dùng đặt hàng (Mã đơn hàng + Số điện thoại).
  • Sau khi thanh toán Quý khách vui lòng scan uỷ nhiệm chi / giấy chuyển tiền của ngân hàng hoặc hóa đơn của máy ATM và gửi email đến billing@hoatoc.vn để chúng tôi hoàn tất đơn hàng cho Quý khách.
  • Dịch vụ chỉ được đăng ký / gia hạn khi chúng tôi nhận được thanh toán và thông tin phải chính xác, đầy đủ.
  • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi bạn chuyển tiền nhầm hoặc không phải tài khoản ghi trên website.