Login

Contact Us

  • Hotline:(028) 730 730 88
  • Sales Email:sales@hoatoc.co
  • Support Email:support@hoatoc.co

Tốc độ – bảo mật – ổn định!

Dịch vụ lưu trữ web chất lượng cao, sử dụng hệ thống máy chủ mạnh mẽ trên nền tảng điện toán đám mây cùng với hệ thống lưu trữ dữ liệu phân tán SAN sử dụng SSD Enterprise và được áp dụng các công nghệ tiên tiến (Parallels, CloudLinux, LiteSpeed Webserver, Railgun, Cloudflare) đem lại tốc độ, sự ổn định cho các Website. Ngoài ra, với hệ thống bảo mật, sao lưu hàng ngày cũng như tường lửa chống DDoS Cisco, khách hàng sẽ có thể yên tâm phát triển website mà không phải lo lắng về dữ liệu cũng như các cuộc tấn công.